Blog

Małopolskie Centrum BHP i P.POŻ. zaprasza do artykułów Bloga

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa – jest bardzo szerokim pojęciem związanym z zapobieganiem i zwalczaniem pożarów. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

zapobiegan…

Witamy!

Małopolskie Centrum BHP i P.POŻ. oferuje kompleksową obsługę w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony PrzeciwPOŻarowej.
Poprzez odpowiednie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie jesteśmy w stanie zapewnić wysoki poziom naszych usług.
Nasze działania są zawsze sprawne i efektywne, przez co w doskonały sposób rozwiązujemy problemy zarówno dużyc…

Copyright © 2015 Skoczek BHP Created by KRAK-GRAF STUDIO GRAFIKI UŻYTKOWEJ I REKLAMY