Blog

Małopolskie Centrum BHP i P.POŻ. zaprasza do artykułów Bloga

Systemy Zarządzania BHP

System zarządzania bhp – powszechnie znany skrót SZBHP to System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oparty na jednej z norm: PN 18001, BS 8800, OHSAS 18001 lub innej normy. W Polsce od 1999 roku, kiedy pojawiła się pierwsza edycja normy PN 18001, polskie przedsiębiorstwa rozpoczęły wdrażanie SZBHP na szerszą skalę.

Systemy zarządzania BHP są przeważnie zbudowanie na klasycznej dla zarządzania jakością filozofii ciągłego doskonalenia zgodnie z Kołem Deminga.

Podstawowe elementy SZBHP to:

 1. Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. Współudział pracowników
 3. Wymagania prawne i inne
 4. Cele ogólne i szczegółowe
 5. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia
 6. Szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja
 7. Komunikacja wewnętrzna
 8. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 9. Ocena ryzyka zawodowego
 10. Nadzór nad podwykonawcami
 11. Działania korygujące i zapobiegawcze
 12. Monitorowanie aktywne i proaktywne BHP
 13. Audity wewnętrzne
 14. Przegląd zarządzania

Komentarze są nieaktywne

Copyright © 2015 Skoczek BHP Created by KRAK-GRAF STUDIO GRAFIKI UŻYTKOWEJ I REKLAMY