Kategoria

Małopolskie Centrum BHP i P.POŻ.

Szkolenia P.POŻ.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu:

ochronę życia, ochronę zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
zapewnienie sił i środków do zwalczania…

Szkolenia BHP

NIE WOLNO DOPUŚCIĆ PRACOWNIKA DO PRACY, JEŻELI NIE POSIADA ON:

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

PRACODAWCA OBOWIĄZANY JEST DO PODJĘCIA NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI:

zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowyc…

Copyright © 2015 Skoczek BHP Created by KRAK-GRAF STUDIO GRAFIKI UŻYTKOWEJ I REKLAMY