Kategoria

BS 8800

Systemy Zarządzania BHP

System zarządzania bhp – powszechnie znany skrót SZBHP to System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oparty na jednej z norm: PN 18001, BS 8800, OHSAS 18001 lub innej normy. W Polsce od 1999 roku, kiedy pojawiła się pierwsza edycja normy PN 18001, polskie przedsiębiorstwa rozpoczęły wdrażanie SZBHP na szerszą skalę.

Systemy zarządzania BHP są…

Copyright © 2015 Skoczek BHP Created by KRAK-GRAF STUDIO GRAFIKI UŻYTKOWEJ I REKLAMY