Blog

Małopolskie Centrum BHP i P.POŻ. zaprasza do artykułów Bloga

Szkolenia P.POŻ.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu:

ochronę życia, ochronę zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

 • zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
 • zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
 • prowadzenie działań ratowniczych

Art. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA, ZARZĄDCY LUB UŻYTKOWNIKA BUDYNKU

Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu obowiązany jest w szczególności:

 • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 • wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze,
 • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
 • przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
 • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

Każdy kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz Jednostkę Ochrony Przeciwpożarowej bądź Policję lub zadzwonić pod numer ratunkowy 998 lub 112.

ABY PRAWIDŁOWO ROZPOZNAĆ ZAGROŻENIE I WEZWAĆ POMOC NAJPIERW TRZEBA WIEDZIEĆ JAK TO ZROBIĆ!

Oferujemy Państwu usługi szkoleniowe, doradcze oraz kontrolne z zakresu ochrony przeciwpożarowej do których należą:

 • szkolenia dla pracowników wykonujących działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 • praktyczne szkolenia z udziałem Strażaków w tym ćwiczenia z ewakuacji budynku
 • sporządzenie instrukcji P.POŻ. w tym Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektu
 • uzgodnienia i opiniowanie projektów budowlanych
 • oznakowanie obiektów znakami pożarowymi i ewakuacyjnymi
 • wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy

Komentarze są nieaktywne

Copyright © 2015 Skoczek BHP Created by KRAK-GRAF STUDIO GRAFIKI UŻYTKOWEJ I REKLAMY