Kategoria

BHP

Szkolenia BHP

NIE WOLNO DOPUŚCIĆ PRACOWNIKA DO PRACY, JEŻELI NIE POSIADA ON:

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

PRACODAWCA OBOWIĄZANY JEST DO PODJĘCIA NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI:

zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowyc…

Ryzyko Zawodowe

Ryzyko zawodowe, według Ministerstwa Pracy, rozumiane jest jako:

„prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń (zagrożeń) związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty oraz ich skutków dla zdrowia lub życia pracowników w postaci chorób zawodowych i wypadków przy pracy”

Pojęcie ryzyka zawodowego zostało ustalone w dyrektywie unijnej z dnia 12…

Copyright © 2015 Skoczek BHP Created by KRAK-GRAF STUDIO GRAFIKI UŻYTKOWEJ I REKLAMY