Oferta

Dowiedz się więcej o usługach Małopolskiego Centrum BHP i P.POŻ.

 • Szkolenia wstępne ogólne BHP

Oferujemy rzetelne szkolenia wstępne ogólne w zakresie BHP.

 • Obsługa firm

Kompleksowa obsługa firm w zakresie zarówno BHP jak i P.POŻ.

 • Instrukcje stanowiskowe BHP

Opracowywanie instrukcji stanowiskowych w zakresie BHP dla przedsiębiorstw.

 • Szkolenia P.POŻ.

Szkolenia dla pracowników wykonujących działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

 • Systemy HACCP i GHP/GMP

Prowadzimy wdrażanie systemów HACCAP w tym dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej GMP i GHP.

 • Opracowywanie instrukcji P.POŻ.

Oferujemy opracowywanie instrukcji w zakresie P.POŻ. w tym Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów.

 • Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego i technicznego (w tym z narażeniem pracowników na czynniki chemiczne i biologiczne).

 • Regulaminy pracy

Opracowywanie treści przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia warunków pracy w zakresie BHP i P.POŻ.

 • Kompleksowe przygotowanie firm

Przygotowywanie firm do konkursu "Pracodawca organizator pracy bezpiecznej" org. przez Państwową Inspekcję Pracy.

 • Przeglądy BHP i P.POŻ.

Oferujemy kontrole wewnętrzne w zakresie BHP i P.POŻ. pomieszczeń oraz stanowisk pracy wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu likwidacji stwierdzonych zagrożeń jak i uchybień.

 • Dobra praktyka BHP i P.POŻ.

Zajmujemy się również przygotowaniem przedsiębiorstw oraz firm do kontroli różnego typu. Oferujemy zarówno profesjonalne podejście oraz sprawdzone i efektywne rozwiązania BHP i P.POŻ.

 • Reprezentacja przedsiębiorstw

Współdziałamy również w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy a także Państwową Inspekcją Sanitarną w sprawach dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 • Szkolenia okresowe BHP

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla:

 • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Pracowników na stanowiskach robotniczych
 • Pracowników administracyjno - biurowych
 • Pracowników inżynieryjno – technicznych
 • Prowadzenie dokumentacji

Prowadzenie wymaganej dokumentacji obejmującej:

 • Bezpieczeństwo i higienę pracy w tym rejestr pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
 • Ochronę przeciwpożarową
 • Akta osobowe
 • Dokumentacja powypadkowa

Sporządzanie dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy (indywidualnych powodujących czasową niezdolność do pracy, ciężkich, śmiertelnych oraz zbiorowych), wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadków w drodze do i z pracy.