Blog

Małopolskie Centrum BHP i P.POŻ. zaprasza do artykułów Bloga

OHSAS 18001

OHSAS 18001

OHSAS 18001:1999 Occupational health and safety management systems – Specification – najczęściej spotykany odpowiednik międzynarodowym polskiej normy PN 18001. Obie te normy są prawie identyczne i wdrożenie systemu według jednej normy jest prawie tożsame z wdrożeniem drugiej normy. Należy pamiętać, że norma PN-N-18001:2004 jest polską normą a nie normą ISO (International Organization for Standardization).

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) próbowała podejść do opracowania międzynarodowego standardu ISO 18001 jednak prace nie zostały zakończone. Głównym powodem, dla którego nie udało się opracować i wydać wspólnego standardu były znaczące różnice w prawodawstwie w zakresie bezpieczeństwa pracy w różnych państwach Europy. To co w jednym kraju jest dobrowolne w innym okazywało się obligatoryjne.

System zarządzania BHP zgodny z OHSAS 18001 jest rzadko certyfikowanym systemem zarządzania w Polsce. Częściej spotyka się systemy zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwem żywności zgodne z HACCP. Certyfikat systemu zarządzania jakością, środowiskowego lub BHP wydawany jest przez firmy certyfikujące zwanymi jednostkami certyfikującymi po przeprowadzeniu auditucertyfikującego.

Komentarze są nieaktywne

Copyright © 2015 Skoczek BHP Created by KRAK-GRAF STUDIO GRAFIKI UŻYTKOWEJ I REKLAMY