Kategoria

Szkolenia P.POŻ

Szkolenia P.POŻ.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu:

ochronę życia, ochronę zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
zapewnienie sił i środków do zwalczania…

Copyright © 2015 Skoczek BHP Created by KRAK-GRAF STUDIO GRAFIKI UŻYTKOWEJ I REKLAMY