Blog

Małopolskie Centrum BHP i P.POŻ. zaprasza do artykułów Bloga

GHP, GMP

Good Hygiene Practice

Dobra Praktyka Higieniczna – (ang. GHP – Good Hygienic Practice). Działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności – zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 8 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225

Wymagania GHP obejmują:

  • lokalizację i otoczenie zakładu produkcji żywności,
  • rozmieszczenie pomieszczeń i wyposażenia w zakładzie,
  • dobór odpowiedniego wyposażenia technologicznego i technicznego,
  • procedurę mycia, dezynfekcji, konserwacji maszyn i urządzeń,
  • zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego i odpowiedniej jakości wszystkich surowców,
  • stosowaniu odpowiednich procedur i operacji technologicznych,
  • szkolenie i higienę osobistą pracowników.

Good Manufacturing Practice 

Dobra Praktyka Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Practice, GMP) – oznacza zestaw standardów stosowanych w produkcji przemysłowej, a coraz częściej także w gastronomii.

Standardy GMP zapewniają wysoką jakość, czystość użytych surowców i komponentów gotowego produktu. Zapewniają również pełną kontrolę nad jakością i pochodzeniem surowców.

Standardy GMP opracowano pierwotnie dla przemysłu farmaceutycznego. Obecnie stosowane bywają przez niektóre firmy kosmetyczne, producentów suplementów odżywczych itp.

Stosowanie standardów GMP daje konsumentom większy poziom komfortu i pewność co do wysokiej jakości produktu.

 

 

Komentarze są nieaktywne

Copyright © 2015 Skoczek BHP Created by KRAK-GRAF STUDIO GRAFIKI UŻYTKOWEJ I REKLAMY