Blog

Małopolskie Centrum BHP i P.POŻ. zaprasza do artykułów Bloga

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 Bezpieczeństwo i higiena pracy, bhp – powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór przepisów jak i zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także również osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W zakresie bhp znajdują się zagadnienia z…

Pożar

Pożar

Pożar – niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Warunkiem zapoczątkowania i przebiegu procesu jakim jest pożar (podobnie jak w procesie spalania) jest istnienie czworokąta spalania:

materiał palny
utleniacz
ciepło
skomplikowane reakcje łańcuchowe (wolne rodniki)

Pożary należą do grupy najważniejszych zagrożeń zarówno…

Copyright © 2015 Skoczek BHP Created by KRAK-GRAF STUDIO GRAFIKI UŻYTKOWEJ I REKLAMY