Kategoria

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

NIE WOLNO DOPUŚCIĆ PRACOWNIKA DO PRACY, JEŻELI NIE POSIADA ON:

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

PRACODAWCA OBOWIĄZANY JEST DO PODJĘCIA NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI:

zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowyc…

Copyright © 2015 Skoczek BHP Created by KRAK-GRAF STUDIO GRAFIKI UŻYTKOWEJ I REKLAMY